กระทรวงวิทย์ มอบตู้อิเลกทรอนิกและแผนที่ดาวเทียมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

  
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ไทย-ลาว มอบตู้อิเลกทรอนิกและแผนที่ดาวเทียมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเมืองมรดกโลก หลวงพระบางจากดาวเทียม THEOS จำนวนหนึ่งพันชุดพร้อมตู้ Kios ซึ่งเป็นตู้อิเลกทรอนิกที่เชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต แสดงผลแผนที่ท่องเที่ยวแบบมัลติมีเดีย โดยมี ศ.ดร.บุญเตรียม พิสสะมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 60 ปี ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรติล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งแผนที่ดังกล่าวและตู้คีออส จะช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูล แผนที่และสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก และยังเป็นการเผยแพร่การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมธีออส อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ไทย-ลาวมีการเชื่อมโยงการทำงานทั้งระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคีในด้านต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้หลายสาขา เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีแสงซินตรอน ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลน้ำท่วม น้ำแล้งและภัยพิบัติ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศ
ขณะที่ ดร.บุญเตรียม พิสสะมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสองประเทศ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าลาวมีนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกเดินทางไปเที่ยวเพิ่มขึ้นปีนี้ ร้อยละ 30
 
28 กุมภาพันธ์ 2554 , 14:20 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่