กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินและระบบการบริหารจัดสรรเงินในปีการศึกษา 2554

  
     ที่ผ่านมากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กู้ยืม 9 แสนล้านบาท หรือกว่า 3 ล้าน 7 แสนราย มีผู้ครบกำหนดชำระกว่า 2 ล้านราย ชำระหนี้คิดเป็นร้อยละ 70 และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประมาณ 9 หมื่นราย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินและระบบการบริหารจัดสรรเงินในปีการศึกษา 2554 แก่ผู้แทนสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และพิธีมอบรางวัลสนับสนุนผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีระดับภูมิภาค ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ทิตติมา วิชัยรัตน์ รักษาการรองผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงิน ช่องทางการให้บริการและจัดการเงินให้กู้ยืม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ใหม่ และรับฟังปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ ปี 2554 ตั้งเป้าปล่อยกู้ทั้งหมด 39,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล 18,000 ล้านบาทและเงินจากการชำระหนี้เดิมอีกส่วนหนึ่ง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2539 เมื่อปี 2551 เริ่มให้กู้ยืมผ่านระบบ e-student loan เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ ที่ผ่านมาให้กู้ยืม 9 แสนล้านบาท หรือกว่า 3 ล้าน 7 แสนราย มีผู้ชำระหนี้คิดเป็นร้อยละ 70 หรือร้อยละ 55 ของเงินกู้ทั้งหมด ผู้ครบกำหนดชำระกว่า 2 ล้านราย และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประมาณ 9 หมื่นราย
ผู้สำเร็จการศึกษาส่งคืนเงินน้อยที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคเหนือ การชำระหนี้แบ่งเป็น 15 ปี หลังจบการศึกษาสองปีไม่ต้องจ่าย จากนั้นให้ชำระหนี้ 15 ปีโดยเริ่มจ่ายน้อย ๆ และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจนครบ 15 ปี สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดที่เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร
 
28 กุมภาพันธ์ 2554 , 14:22 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ชมพูนุช สวท.เชียงใหม่