กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปรับสัดส่วนการกู้ยืมเงินนักเรียนสายอาชีวะให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  
    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปรับสัดส่วนการกู้ยืมเงินนักเรียนสายอาชีวะให้มากขึ้นเป็นร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 35 เพื่อผลิตให้สนองตลาดแรงงาน
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ รักษาการรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนและเพิ่มจำนวนการกู้ยืมเงินในนักเรียนสายอาชีวะศึกษาต่อนักเรียนสายสามัญให้มากขึ้น จากเดิมในอัตราส่วนร้อยละ 35 ต่อ 65 เป็นร้อยละ 40 ต่อ 60 เพื่อปรับจำนวนการกู้ยืมนักเรียนสายอาชีวะศึกษาให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนสายอาชีวะศึกษา หากนักเรียนสายอาชีวะศึกษามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ซึ่งที่ผ่านมามีการเพิ่มงบประมาณให้แก่นักเรียนในกลุ่มนี้ แต่นักเรียนสายอาชีวะศึกษามักใช้บริการกู้ยืมน้อยมาก
 
28 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:05 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - ชมพูนุท สวท. เชียงใหม่