มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดค่ายผู้นำอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดค่ายผู้นำอาสา ราชภัฏสร้างคน ฅ ราชภัฏสร้างค่าย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่งในภาคเหนือ 9-15 มีนาคม 2554 นี้ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายผู้นำอาสาพัฒนา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านความคิด ร่างกายและจิตใจ สร้างพื้นฐานแนวความคิดในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีจิตสำนึกต่อความเสียสละ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างผู้นำนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
โดยปีนี้องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดค่ายผู้นำนักศึกษา “ราชภัฏสร้างคน ฅ ราชภัฏสร้างค่าย” ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การทำรั้วโรงเรียนและแท่นพูดหน้าเสาธง การปรับปรุงสนามเปตอง สนามเด็กเล่น การปรับปรุงเรือนเพาะชำ โรงเลี้ยงหมูหลุม โรงเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ และกระชังเลี้ยงปลา การทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงห้องสมุด การปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษา เยาวชนและชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ผืนดิน รักษาต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติผาแดง
พิธีเปิดค่าย ราชภัฏสร้างคน ฅ ราชภัฏสร้างค่าย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้นำและตัวแทนนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน 110 คน ก่อนปล่อยขบวนรถเดินทางเข้าพื้นที่ และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจะมีพิธีส่งมอบผลงานในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน คณาจารย์ นักเรียน ชาวบ้าน และผู้นำนักศึกษา ร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยาน
 
28 กุมภาพันธ์ 2554 , 22:59 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่