ธปท.ภาคเหนือจัดสัมมนา จับทิศเศรษฐกิจปีกระต่าย บนความท้าทายสู่ความยั่งยืน

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จับทิศเศรษฐกิจปีกระต่าย บนความท้าทายสู่ความยั่งยืน 2 มีนาคม 2554 นี้
นายประสพสุข พ่วงสาคร ผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ แจ้งว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง จับทิศเศรษฐกิจปีกระต่าย บนความท้าทายสู่ความยั่งยืน ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “รับมือเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงินปี 2554” ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และการเสวนาในหัวข้อ จับทิศเศรษฐกิจปีกระต่าย บนความท้าทายสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการสายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด และ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-1143, 0-5393-1132 โทรสาร 0-5322-4168, 0-5393-1163
 
28 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:00 น. , อ่าน 1324  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่