มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดแสดงละครการกุศล “ละครบำบัด”

  
    มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดแสดงละครการกุศล “ละครบำบัด” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากสังคม
มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการแสดงละครการกุศล “ละครบำบัด” (Drama Therapy) ซึ่งนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดเผยว่า เป็นการฟื้นฟูบำบัดผู้พิการทางสมองและร่างกายด้วยละครบำบัด ซึ่งผู้แสดงเป็นบุคคลพิเศษ เช่น บุคคลสมองพิการ บุคคลดาว์นซินโดรม บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และบุคคลออทิสติกรวมกว่า 20 คนร่วมกับนักแสดงปกติ ในรูปแบบดนตรี ละครและศิลปะผสมผสานกัน กำกับการแสดงโดย Ms.Jeanne Calvit ผู้กำกับมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ศิลปะบำบัดผู้พิการมากว่า 30 ปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้พิการให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและแสดงศักยภาพของตนเองมากขึ้น
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้จัดการแสดงละครบำบัดเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยจัดแสดงมาแล้วที่ประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย สำหรับละครดังกล่าวจะจัดในวันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2554 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 14.00 น.และ 19.00 น.
 
2 มีนาคม 2554 , 16:42 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่