เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกลับเข้าสู่ภาวะการขยายตัวในระดับปกติที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองไปได้

  
     ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุ เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกลับเข้าสู่ภาวะการขยายตัวในระดับปกติที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการกระตุ้นจากนโยบายการเงินและการคลังอีกต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดเสวนาดับพิษเศรษฐกิจปีกระต่าย บนความท้าทายสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมี ดร.ประสาน ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อรับมือเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงินปี 2554 โดยได้กล่าวถึงทิศทางนโยบายการเงินในปีนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและนัยต่อเศรษฐกิจไทย และปัญหาเศรษฐกิจที่ธุรกิจในภาคเหนือประสบกันอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกลับเข้าสู่ภาวะการขยายตัวในระดับปกติที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการกระตุ้นจากนโยบายการเงินและการคลังอีกต่อไป หากยังคงกระตุ้นต่อก็จะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายที่มากเกินควร หรือที่เรียกว่า Demand Pull จนเศรษฐกิจเสียความสมดุล ดังนั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในระยะที่ผ่านมา จึงเป็นการทยอยลดแรงกระตุ้นจากนโยบายการเงิน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบต่อเนื่องยาวนานย่อมจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
สำหรับการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาเป็นการดำเนินนโยบายเชิงรุก แม้ในช่วงต้นอัตราดอกเบี้ยจะต้องปรับเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อโดยรวมปรับสูงขึ้นมากจนเป็นปัญหารุนแรงเสียตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่สามารถทำให้ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจนั้นอยู่ต่ำได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การดำเนินนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงินทุกครั้งนั้น ทำด้วยความรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของการประเมินข้อมูลและความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รอบด้าน โดยมีเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
 
2 มีนาคม 2554 , 18:03 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่