ความไม่สมดุลของบัญชีเดินสะพัดระหว่าง จีนกับสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง

  
     ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุ ความไม่สมดุลของบัญชีเดินสะพัดระหว่างสองประเทศมหาอำนาจ จีนกับสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง
ดร.ประสาน ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและนัยต่อเศรษฐกิจไทยว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่กำลังทยอยลดแรงกระตุ้นจากนโยบายการเงิน หลายประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีก็ดำเนินนโยบายลักษณะเดียวกัน ตามหลักการสากล โดยคาดว่าการลดบทบาทของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อเนื่องในปีนี้ ปีนี้จึงน่าจะเป็นปีเริ่มต้นของการปรับตัวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ทางเศรษฐกิจการเงินโลก ที่ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นน้อยลงและหันไปให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงโครงสร้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว ทั้งนี้ ปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของจีน ส่งผลให้สหรัฐต้องกลายเป็นลูกนี้ อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่วิกฤติ Sub-prime ได้ โดยผลสรุปที่ได้จากการเจรจาตกลงระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจต่อการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า และจะมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเศรษฐกิจโลกจะเดินด้วยการหนุนการเติบโตของกลุ่มเอเชียเป็นหลัก ไม่ได้เป็นภาวะที่ยั่งยืนต่อเนื่อง หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการค้าและการเงินระหว่างประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ 3 ประการหลัก ๆ คือ ประเทศกลุ่มเอเชียอาจสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและหันมาพึ่งพาการบริโภคและแรงซื้อภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคกันเองแทนการพึ่งพาตลาดหลัก กลุ่มประเทศที่การเกินดุลบัญชีดุลสะพัดมากเช่นจีน ยอมให้เงินของตัวเองแข็งค่าเร็วขึ้น และหากการเจรจาระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยืดเยื้อและไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤติการเงินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล
สำหรับการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชนของไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งให้ธุรกิจของตนเองในลักษณะยั่งยืน เร่งการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
2 มีนาคม 2554 , 18:04 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่