โปรโมชั่น 1 ลิตร 1 โหล 1 โล 1 ในงานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโปรโมชั่น 1 ลิตร 1 โหล 1 โล 1 ร้อย จำหน่ายน้ำมันพืช ไข่ไก่ และน้ำตาลทรายราคารวมร้อยบาท ในงานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
นางนิยดา หมื่นอนันต์ หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยจัดที่อำเภอฝาง เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา และในวันที่ 30-31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 จะจัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้ไปร่วมงานเกือบ 3 หมื่นคน มียอดจำหน่ายสินค้ากว่าสองล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 25 เนื่องจากสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีราคาถูกกว่าท้องตลาดถึงร้อยละ 20-40 โดยเน้นจัดงานในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง จัดกิจกรรม ในช่วงนาทีทอง หนึ่งลิตร หนึ่งโหล หนึ่งโล หนึ่งร้อย คือจำหน่ายน้ำมันปาล์ม หนึ่งลิตร ไข่ไก่หนึ่งโหล น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกรัม ในราคารวม 1 ร้อยบาท จัดโปรโมชั่นวันละ 2 รอบ รวม 300 ชุดต่อวัน มีผู้สนใจจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จะนำไข่ไก่เบอร์สองไปจำหน่ายในราคาแผงละ 90 บาท จำนวน 30,000 ฟอง น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 21 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นที่ลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 40 มีร้านค้าไปร่วมงานกว่า 30 แห่ง หรือกว่า 80 คูหา
 
3 มีนาคม 2554 , 20:32 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่