ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเริ่มดำเนินการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเริ่มดำเนินการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ เน้นจังหวัดประสบภัยแล้งรุนแรง เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ขณะที่ 12 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว
นายทรง กลิ่นประทุม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ รับผิดชอบพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ 12 จังหวัดในพื้นที่ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่ พิจิตรและแม่ฮ่องสอน ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว ครอบคลุมพื้นที่เกษตรนับล้านไร่ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ดำเนินการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำและเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นในอากาศ ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสม เริ่มปฏิบัติการเมฆอุ่นก่อนและประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติการเมฆเย็น จะใช้เครื่องบินคาซ่า 300 จำนวน 2 ลำ ซึ่งบรรจุสารฝนหลวงได้ครั้งละ 1200 กิโลกรัมต่อลำ เน้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ที่มีความแห้งแล้งเข้าขั้นวิกฤติในขณะนี้
ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่าง ๆ ในภาคเหนือขณะนี้อยู่ในระดับปกติ โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาณน้ำร้อยละ 48 ของความจุอ่าง ซึ่งจะทยอยปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างเมื่อความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสม ขณะที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือมีปริมาณน้ำมากพอสมควร เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำน่าจะไม่มีปัญหาในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในปีนี้ อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ชลประทานเพื่อการจัดสรรน้ำได้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ทั้งนี้หากมีความต้องการให้ดำเนินการฝนหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-275051
 
3 มีนาคม 2554 , 20:35 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่