กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมระบุผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงถึงร้อยละ 45 ซึ่งแนวทางแก้ไขจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุสามเณรจังหวัด เชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนา และองค์กรต่างๆ จัดขึ้น ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ และในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการถวายบริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ และความรู้ด้านสุขภาพแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ถึง 10 ธันวาคม 2554
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร 100,000 รูปทั่วประเทศ พบว่ามีอัตราเสี่ยงต่อโรคที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 5 โรคค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภค การจะป้องกันปัญหาต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการบริโภคอาหารหวานหรือเค็มจัดมาเป็นผักผลไม้ให้มากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่า การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในพระภิกษุสามเณรนั้นไม่ใช่เรื่อง ง่าย เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้กำหนดอาหารเอง แต่ศรัทธาสาธุชนเป็นผู้ปรุงมาถวาย ซึ่งจากการสำรวจยังพบว่าส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาหารที่มีไขมันและมีน้ำตาลมาก ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่ทำอาหารมาทำบุญถวายอีกทางหนึ่ง
 
4 มีนาคม 2554 , 22:49 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่