กกต. เชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางและนำบรรดาผู้สมัครร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน

  
     กกต.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้สมัครและนำบรรดาผู้สมัครร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน มีผู้สมัครไปร่วมกิจกรรมเพียง 23 คนจากทั้งหมด 60 คน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครพร้อมการลงนามในคำปฏิญาณตน ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายวรการ ยกยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายความมั่นคง ร่วมชี้แจงแนวทางการทำงานช่วงการเลือกตั้ง อีกทั้งทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและการใช้เงินหาเสียงเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครแต่ละคนจะใช้งบประมาณหาเสียงได้ไม่เกินคนละ 1 ล้าน 5 แสนบาท ในการมาร่วมประชุมและกล่าวคำปฏิญาณตนดังกล่าวมีผู้สมัครเพียง 23 คนจากทั้งหมด 60 คนมาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นที่น่าจับตา ไม่มีผู้สมัครตัวเก็งจากหลายเขตเลือกตั้งเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง โดยนายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้สมัครทั้งหมดร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนด้วย
นอกจากนี้บรรดาผู้สมัครยังได้ลงนามในคำปฏิญาณตน โดย กกต.เชียงใหม่ได้จัดทำเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ไว้เตือนใจผู้สมัคร โดยได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนแก่บรรดาผู้สมัครทั้งหมด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างฉันท์มิตร
 
29 พฤษภาคม 2554 , 15:14 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่