ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนร่วมพิธีประเพณีบูชาเสาอินทขีล(ใส่ขันดอก) ประจำปี

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนร่วมพิธีประเพณีบูชาเสาอินทขีล(ใส่ขันดอก) ประจำปี ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดระหว่าง 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายนนี้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำศรัทธาประชาชนร่วมพิธีบูชาเสาอินทขีล(ใส่ขันดอก) ประจำปี 2554 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร งานดังกล่าวเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น ถือเป็นประเพณีที่มีประจำทุกปี จะนิยมจัดหลังประเพณีเตียวขึ้นดอย ในวันเดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2554 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ให้คงอยู่สืบไป โดยได้มีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนห่า หรือพระพุทธรูปคันธารราษฎร์รอบตัวเมือง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำและใส่ขันดอก ส่วนภายในวิหารอินทขีล พระสงฆ์ 9 รูป จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์บูชาเสาอินทขีล ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินภายใต้บุษบกที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป โดยเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขีล ตั้งอยู่ที่กลางวิหารจัตุรมุขแบบล้านนาประยุกต์ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในบ้านเมือง ให้เกิดพลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ อารักขเทวดาประจำเมือง เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยประชาชนที่ไปร่วมงานต่างกล่าวว่า เป็นงานที่สืบทอดมาแต่โบราณ ทำเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและบ้านเมือง
ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประชาชนจะนุ่งขาวห่มขาว นำดอกไม้ ธูป เทียน และข้าวตอก ใส่ขันดอกบูชา บางคนนิยมบูชา 7 ชุด ตามวัน บางคนบูชา 9 ชุดเพื่อความก้าวหน้า บางคนบูชา 32 เพื่อให้ร่างกายครบ 32 ประการ บางคนบูชา 108 ชุด แล้วแต่กำลังศรัทธา นอกจากบูชาเสาอินทขีลแล้ว จะต้องไปสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งก็พบว่าระหว่างพิธีได้มีฝนตกลงมาเหมือนทุกปี ปีนี้ก็เช่นกัน นอกจากนั้นควรไปสักการะพระอัฏฐารส พระประธานในวิหารหลวง พระเจดีย์หลวงด้านหลังวิหารหลวง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย นอกจากนั้นจะนิยมบูชา ต้นยางนาเก่าแก่ กุมภัณฑ์ พระฤๅษี เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
 
29 พฤษภาคม 2554 , 18:52 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่