ระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนัก เดือนหน้าฝนชุก ต้นเดือน ช่วงปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนภาคเหนือระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนัก ขณะที่เดือนหน้าจะมีฝนชุก ระยะต้นเดือน ช่วงปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า ช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออก จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร ระยะนี้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรตรวจสอบระบบการระบายน้ำและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกให้พร้อมใช้งาน สำหรับลิ้นจี่และลำไยที่กำลังให้ผลผลิต เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งที่รับน้ำหนักมากๆ ให้แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
ขณะที่ลักษณะทั่วไป เดือนมิถุนายน ช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนจากภาคกลางขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ทำให้มีฝนชุก ระยะต้นเดือน ช่วงปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ เมื่อร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง ข้อควรระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
30 พฤษภาคม 2554 , 14:15 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่