องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน Chiang Mai World Milk Day 2011

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานรวมพลังชาวเชียงใหม่ดื่มนมเพื่อสุขภาพ ในงาน Chiang Mai World Milk Day 2011 พุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ กำหนดจัดงาน Chiang Mai World Milk Day 2011 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ตนั้น ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเห็นความสำคัญในการจัดงานดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยการร่วมจัดงาน รวมพลังชาวเชียงใหม่ ดื่มนมเพื่อสุขภาพ Chiang Mai World Milk Day 2011
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการฟาร์มโคนมจำลองสวนจิตรลดา การแสดงละครสั้นจากนักแสดงเด็กชุด “เด็กไทยไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม” การตรวจวัดความแข็งแรงของมวลกระดูก, Work Shop การประดิษฐ์สิ่งของจากกล่องนม, การเล่นเกมส์สร้างความสนุกสนาน แจกของรางวัล และแจกนมดื่มให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มฟรีตลอดงาน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน รวมพลังชาวเชียงใหม่มาร่วมกันดื่มนมเพื่อสุขภาพ ในงาน “Chiang Mai World MILK Day 2011 ได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 
30 พฤษภาคม 2554 , 15:33 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่