กลุ่มคนเสื้อแดงล้านนายื่นแถลงการณ์ให้ปลดรายการของนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทองทั้งหมด

  
     กลุ่มคนเสื้อแดงล้านนายื่นแถลงการณ์ต่อผู้อำนวยการ NBT เชียงใหม่ ถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ปลดรายการของนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทองทั้งหมด
กลุ่มคนเสื้อแดงล้านนา นำโดยนายศรีวรรณ จันทร์ผง นายภูชิต ตามูลและนายภูฐาน ชาญยุทธชัย เดินทางมายื่นแถลงการณ์ของกลุ่มเสื้อแดงล้านนาถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผ่านนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ยกเลิกรายการที่นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหมด โดยทางกลุ่มอ้างว่าขณะนี้สถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 แต่สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ได้ให้นายเจิมศักดิ์ ดำเนินรายการหาเสียงให้พรรคการเมืองหนึ่งและโจมตีอีกพรรคการเมืองหนึ่ง ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเลือกตั้งที่ออกอากาศโดยสื่อของรัฐอย่างไม่เป็นธรรม จึงขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ยกเลิกรายการที่นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทองเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหมดโดยทางกลุ่มจะมาฟังคำตอบในวันที่ 1 มิถุนายนนี้อีกครั้ง
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ขอให้รัฐบาลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการยุติการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะออกมา หากพรรคใดได้เสียงข้างมากก็ขอให้จัดตั้งรัฐบาลตามหลักประชาธิปไตย
ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่
 
30 พฤษภาคม 2554 , 16:42 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่