นายก อบจ.เชียงใหม่ระบุ แม้จะมีหลานสาวลงสมัครในครั้งนี้ก็จะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระบุ แม้จะมีหลานสาวลงสมัครในครั้งนี้ก็จะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าข้างผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง เปิดกว้างให้ทุกพรรคเข้าหาเสียงในอบจ.ได้
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นนี้ ตนในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ขณะเดียวกันที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีหลานสาวลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย เกรงว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัครนั้น ขอยืนยันว่า จะไม่มีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ตนเป็นนักการเมือง ได้ศึกษาระเบียบปฏิบัติ กฎหมายเลือกตั้งเป็นอย่างดี พร้อมได้กำชับให้บุคลากรในสังกัดวางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดกว้างให้ทุกพรรคการเมืองเข้าไปหาเสียงในสำนักงานได้ด้วย โดยจะไม่ปิดกั้นหรือเข้าข้างพรรคใดพรรคหนึ่งแต่อย่างใด
 
31 พฤษภาคม 2554 , 18:52 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่