แม่โจ้สร้างสถิติโลกนำนักศึกษากว่าหมื่นคนร่วมดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมสากลโลก

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้สร้างสถิติโลกนำนักศึกษาและบุคลากรกว่าหมื่นคนร่วมดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมสากลโลก
รศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันดื่มนมโลกซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานจตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากการที่คณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากลโลก World Milk Day 2011 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อสร้างสถิติบันทึกลงในกินเนสบุ๊คโดยมีคนมาร่วมดื่มนมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรไทย กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมดื่มนมกว่าหมื่นคน พร้อมกับประชาชนอีก 35 ประเทศทั่วโลก การรณรงค์ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล สร้างฐานตลาดรองรับน้ำนมดิบของเกษตรกร มีเป้าหมายให้คนไทยบริโภคนมเพื่อขึ้นเป็น 7 ลิตรต่อคนต่อปี
ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยเลี้ยงโคนมประมาณ 2-3 หมื่นครอบครัว มีวัวรีดนมประมาณ 3 แสนตัว ยอดน้ำนมดิบประมาณ 2,700 ตันต่อวัน พบว่าราคายอดขายนมพาณิชย์ซึ่งใช้นมผงจากต่างประเทศละลายน้ำราคาสูงกว่าน้ำนมสด ปัจจุบันพบว่าคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่คนญี่ปุ่นและมาเลเซียดื่มนมมากกว่า 40 ลิตรต่อคนต่อปี
 
31 พฤษภาคม 2554 , 18:53 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่