อบจ เชียงใหม่สนับสนุนสถานที่ในการสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนสถานที่ในการสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้ให้ใช้สถานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาของการรับสมัคร ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางตัวเป็นกลางและพร้อมเปิดให้ผู้สมัครทุกพรรคการเมืองเข้าไปหาเสียงในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ล่าสุดจากการสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่กำหนดสถานที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกลางแต่อย่างใด เบื้องต้นอาจต้องใช้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนเช่นทุกครั้ง
 
31 พฤษภาคม 2554 , 18:54 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่