เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ไม่มีปัญหาด้านการตลาดเพราะผลผลิตน้อยส่งให้ราคาค่อนข้างสูง

  
     ตลาดลิ่นจี่ปีนี้ค่อนข้างสดใสเนื่องจากราคาสูงเพราะผลผลิตน้อยและออกไม่พร้อมกัน คาดว่ามาตรการที่เตรียมไว้รองรับในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ทั้งการกระจายผลผลิตออกนอกเขตจังหวัดและการแปรรูปคงไม่ต้องใช้
นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการบริหารจัดการลิ่นจี่ประจำปี 2554 ว่า ในปีนี้ไม่มีปัญหาต้องแก้ไขอะไรมาก เพราะขณะนี้ราคาค่อนข้างสูง คือราคาส่งโรงงานลิ่นจี่กระป๋อง กิโลกรัมละ 28 บาท ในขณะที่ในภัตตาคารหรือร้านค้าขนาดใหญ่ราคาอาจสูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มีความพึงพอใจอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตแต่ละพื้นที่จะออกสู่ตลาดไม่เต็มที่นัก ประกอบกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไป ทำให้ผลลิ้นจี่ออกไม่พร้อมกัน ต้นเดียวสามารถออกได้ 3-4 รุ่นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก ก็ยิ่งทำให้ผลผลิตทยอยออกมาไม่มากในแต่ละช่วงเวลา โดยคาดว่ารวมแล้วปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ของเชียงใหม่จะมีประมาณ 14,000 ตัน ซึ่งขณะนี้พันธุ์ฮงฮวยเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และจะต่อด้วยจักรพรรดิและอื่นๆ ตามมา
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า แม้จะมีข้อมูลบ่งชี้ว่าตลาดลิ้นจี่ปีนี้จะไม่มีปัญหา แต่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก็ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับหากมีปัญหาเกิดขึ้น 2 ประการ ได้แก่การกระจายผลผลิตออกนอกเขตจังหวัดโดยการสนับสนุนการรวบรวมผลผลิต การขนส่งแก่ผู้ดำเนินการกิโลกรัมละ 2.50 บาท และการแปรรูปเป็นลิ้นจี่อบแห้ง ซึ่งก็เป็นการเตรียมการไว้เป็นประจำทุกปีเพื่อความไม่ประมาท อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดว่าจะไม่ได้ใช้มาตรการที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ประการดังกล่าว
 
31 พฤษภาคม 2554 , 22:04 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่