ปีนี้ลิ้นจี่ที่อำเภอฝาง ให้ผลผลิตน้อย แม้จะราคาดี แต่ก็ไม่มีผลผลิตขาย

  
     เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เดือดร้อน ปีนี้ลิ้นจี่ที่อำเภอฝาง ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดในเชียงใหม่ ให้ผลผลิตน้อย แม้จะราคาดี แต่ก็ไม่มีผลผลิตขาย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จัดเสวนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโครงการบริหารจัดการสวนลิ้นจี่ ปี 2554 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอฝางร่วมเสวนา
นายวิสุทธิ์ เจริญเมืองมูล ผู้ช่วยเกษตรอำเภอฝางกล่าวว่า อำเภอฝางมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 25,000 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พันธุ์จักรพรรดิ ฮงฮวย กิมเจง และโอวเฮียะ ปีนี้จากการที่อากาศแปรปรวนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้ผลผลิตหายไปเกือบครึ่ง ลิ้นจี่ออกดอกล่าช้า ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จากปีที่แล้วเคยได้ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ ปีนี้แม้จะได้ราคาดีจักรพรรดิราคากิโลกรัมละ 80-120 บาท ฮงฮวย กิโลกรัมละ 25-38 บาท แม้แต่ลิ้นจี่ร่วงยังขายได้กิโลกรัมละ 10 บาท แต่ก็ไม่มีผลผลิตขาย
อย่างไรก็ตามหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ซึ่งเป็นพันธุ์หนักจะออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก จึงคาดว่าราคาจะถูกลง ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรหรือ คชก.งบประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 4 จังหวัดที่ปลูกลิ้นจี่ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและน่าน ซึ่งหากลิ้นจี่ราคาถูกก็จะสามารถนำมาช่วยเหลือได้ในหลายมาตรการทันที ทั้งนี้พบว่าในตัวอำเภอฝาง ไม่มีแผงลิ้นจี่ขายเหมือนทุกปี แม้จะเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ก็ตาม
 
2 มิถุนายน 2554 , 06:19 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่