กลุ่มเสื้อแดงบุกช่อง 11 เชียงใหม่ทวงคำตอบปลดรายการเจิมศักดิ์

  
     กลุ่มเสื้อแดงบุกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทวงคำตอบกรณีขอให้ปลดรายการของ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง พ้นจากผังรายการ
จากการที่กลุ่มเสื้อแดงได้มายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ยกเลิกรายการที่นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดำเนินรายการออกจากผังรายการของสถานีทั้งหมด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 และนัดมาฟังคำตอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นั้น
เมื่อบ่ายวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กลุ่มเสื้อแดงประมาณ 15 คนพร้อมรถกระจายเสียง ได้รวมตัวกันเดินทางมารับฟังคำตอบตามนัด โดยได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสรุปได้ว่าขณะนี้ได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานข้างต้นแล้ว แต่ต้องรอเวลาในการพิจารณาและดำเนินการเนื่องจากเป็นการทำสัญญาเช่าเวลา ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน มิฉะนั้นอาจถูกเอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ขอให้กลุ่มเสื้อแดงกลับมาฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งกลุ่มเสื้อแดงแสดงอาการไม่พอใจจึงตั้งกลุ่มกล่าวโจมตีการดำเนินรายการดังกล่าว และการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปในเวลา 16.30 น.
 
2 มิถุนายน 2554 , 10:55 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่