ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ สวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะที่มีอีกหลายประเทศยืนยันเข้าร่วมงาน โดยตั้งเป้ามีคนมาเที่ยวชม 2 ล้านคน ในการจัดงาน 99 วัน
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า ทั้งการปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้างและการจัดสวน และร่วมกันพิจาณาแนวทางการดำเนินงานซึ่งมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน เช่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การประกวดพืชสวน และที่สำคัญรายละเอียดในพิธีเปิดงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ในส่วนของนานาชาตินั้น ขณะนี้นอกจาก 16 ประเทศเดิมแล้วยังมีอีก 4 ประเทศคือปากีสถาน เกาหลีใต้ อียิปต์ และแคนาดา ได้ตอบรับเข้าร่วมจัดสวนนานาชาติ ในขณะที่การจัดสวนในอาคารก็มีตอบรับเพิ่มมาอีก 4 ประเทศคือ ซูดาน เคนย่า เยเมน และไต้หวัน ส่วนสวนองค์กรนั้นมีการตอบรับแล้ว 21 แห่ง ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ชมงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน หรือ 20,000 คนต่อวันและมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน 30 ประเทศ
สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน 3 โอกาสสำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2555 โดยมีกำหนดจัดระหว่าง 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 99 วัน
 
2 มิถุนายน 2554 , 10:57 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่