งานรวมพลังแพทย์แผนไทยภาคเหนือครั้งที่ 3 ภูมิปัญญา ผญาหมอเมือง

  
     แพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมสาธิตและจัดนิทรรศการในงานรวมพลังแพทย์แผนไทยภาคเหนือครั้งที่ 3 ภูมิปัญญา ผญาหมอเมือง
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังแพทย์แผนไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญา ผญาหมอเมือง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การแสดงผลงานของเครือข่ายแพทย์แผนไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนหมอพื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ สืบทอดความรู้แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนปฏิญญาเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยสู่การปฏิบัติเชิงนโยบาย มีการสาธิตภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านสาขาต่าง ๆ ทั้งสาธิตและออกร้านในงาน (งานจัดระหว่าง 2-4 มิถุนายนนี้)
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยอายุยืนขึ้น โดยผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ย 80 ปี ผู้ชายอายุเฉลี่ย 75 ปี แต่พบว่ามีปัญหาสุขภาพ มีโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันต้องคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังตั้งแต่อายุ 30 ปี ขณะที่ก่อนหน้านี้คัดกรองที่อายุ 45 ปี ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ขณะที่ยาที่ใช้รักษาร้อยละ 90 นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่มีภูมิปัญญาพื้นบ้านมานานนับพันปีแต่ไม่นำไปใช้ เมื่อมองย้อนหาอดีตก็พบความมหัศจรรย์ของการแพทย์พื้นบ้านที่สามารถรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ต้นไม้ที่สามารถทำยาหายไปจำนวนมาก ขณะที่รัฐบาลได้เริ่มเห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทย โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้เบิกค่ายาแผนไทยตามที่แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยสั่งได้แล้ว
 
2 มิถุนายน 2554 , 17:26 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่