สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือจัดสัมมนา จับตลาดบ้านใกล้ ใช้สิทธิเรือนเคียง AEC

  
     สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือจัดสัมมนา จับตลาดบ้านใกล้ ใช้สิทธิเรือนเคียง AEC และให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดมาเลเซีย พม่า ลาวและกัมพูชา ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา จับตลาดบ้านใกล้ ใช้สิทธิเรือนเคียง AEC และการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดมาเลเซีย พม่า ลาวและกัมพูชา ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติใหม่ให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ เกี่ยวกับตลาดบ้านใกล้เรือนเคียง ที่มีศักยภาพ และกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันในปี 2558 ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติเดิม ๆ ของผู้ประกอบการไทยที่อาจมองข้ามตลาดบ้านใกล้เรือนเคียง มองแต่ตลาดใหญ่เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ยุโรป โดยอาจลืมคิดไปว่าตลาดบ้านใกล้เรือนเคียง มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน และวัฒนธรรม หากศึกษาให้ดี ตลาดบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีศักยภาพไม่น้อย ขณะที่ค่าขนส่งก็ยังถูกกว่าการส่งไปยังประเทศไกล ๆ อีกด้วย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย อดีตทูตพาณิชย์ลาว นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ นายประจวบ สุภินี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนม่าร์ นางจีรนันท์ วงษ์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้ประกอบการในภาคเหนือให้ความสนใจจำนวนมาก
ปี 2553 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเงินลงทุนจากโครงการต่าง ๆ 32 โครงการ จำนวนกว่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งแหล่งกำเนิดไฟฟ้า การเกษตรและเหมืองแร่ อีกไม่นานไทยจะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวอย่างแน่นอน ขณะที่พม่า มีประชากร 58 ล้านคน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลาดมาเลเซียและกัมพูชา ยังนิยมผลไม้ของไทยและอาหารไทย โดยไทยมีมูลค่าส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้นับพันล้านและยังสามารถพัฒนาตลาดไปได้อีกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรศึกษาตลาด วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตลาดที่จะเข้าไป และหาหุ้นส่วนธุรกิจเป็นคนชาตินั้น ๆ ที่ไว้ใจได้และจัดเจ้าหน้าที่ไว้ประจำ โดยสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ทูตพาณิชย์ไทยประจำประเทศนั้น ๆ ก่อนลงทุน
 
4 มิถุนายน 2554 , 13:06 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่