เชียงใหม่เปิดโครงการเชียงใหม่แกรนด์เซล 2554 ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season

  
     จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการเชียงใหม่แกรนด์เซล 2554 ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2554 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการซื้อขายในช่วงฤดูฝน Green Season
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานตามโครงการ เชียงใหม่แกรนด์เซล (Chiang Mai Grand Sale 2011) 2554 ณ ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ และสมาคมมัคคุเทศก์ ร่วมกันจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งในปีแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในครั้งที่ 2 คือปี 2553 มีปัญหาความปั่นป่วนทางการเมืองในพื้นที่ ทำให้โครงการนี้มีปัญหาตามมาเช่นเดียวกับปัญหาอื่น จึงไม่สามารถประเมินผลงานได้
กิจกรรมสำคัญของโครงการในปีนี้ประกอบด้วย การรวบรวมร้านค้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น สถานที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว รถเช่า สนามกอล์ฟ สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ร้านอาหาร ธุรกิจสปาและสุขภาพ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ รวมกว่า 100 ราย ร่วมกันจัดส่วนลดครั้งใหญ่ประจำปีเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายเดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าและบริการในช่วงฤดูฝน (Green Season) เพิ่มมากขึ้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เชียงใหม่มีต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วอย่างหลายหลายและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว การจัดโครงการเชียงใหม่แกรนด์เซลครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมเสริมในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวให้คึกคักยิ่งขึ้นและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
สำหรับการส่งเสริมการขายของโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการ ที่กรุงเทพมหานคร การจัดทำเว็บไซต์ www.chiangmaigrandsale2011.org การจัดทำสื่อและเผยแพร่ผ่านสื่ออย่างหลากหลายทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น
 
6 มิถุนายน 2554 , 00:49 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่