เชียงใหม่เปิดโครงการลดขยะและลดการใช้พลาสติก ดึงห้างสรรพสินค้าทั้ง 9 แห่งร่วมโครงการ

  
     เชียงใหม่เปิดโครงการลดขยะและลดการใช้พลาสติกให้ได้ร้อยละ 5 ภายในสองเดือนนับจากนี้ ดึงห้างสรรพสินค้าทั้ง 9 แห่งร่วมโครงการ จูงใจด้วยการลดราคาสินค้ากรณีนำถุงผ้าไปใส่เองจากบ้าน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบรรพต คันธเสน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวโครงการลดปริมาณขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายเชียงใหม่โมเดล ในยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนารักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำและอากาศที่เกิดจากหมอกควัน ไฟป่า เพื่อลดปริมาณขยะและลดการใช้พลาสติกร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 2 เดือนโดยมุ่งเน้นเริ่มต้นที่ห้างสรรพสินค้าทั้ง 9 แห่งในเชียงใหม่ และตลาดต่าง ๆ ทั้ง 25 อำเภอ ด้วยการประกวดโครงการต่าง ๆ เช่น ประกวดตลาดสดรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดออกแบบภาชนะใส่อาหารทดแทนถุงพลาสติก ประกวดร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดหมู่บ้านและกลุ่มบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการรักษาชื่อเสียงและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอาจจะลดราคาหากนำถุงผ้าหรือตระกร้าจากทางบ้านไปใส่สินค้าเอง
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอมีปริมาณขยะวันละประมาณพันตัน ขณะที่เขตตัวเมืองเชียงใหม่และปริมณฑล มีขยะประมาณวันละ 200-300 ตันในวันธรรมดาและจะเพิ่มปริมาณเป็นวันละ 400 ตันในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องเสียงบประมาณในการจ้างเอกชนขนไปกำจัดประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ขยะที่ทิ้งแต่ละวันมีปริมาณพลาสติกถึงร้อยละ 85 หากมีการคัดแยกขยะเหล่านี้สามารถขายได้เงินและจะเหลือขยะอินทรีย์ที่ต้องกำจัดเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น
 
7 มิถุนายน 2554 , 09:17 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่