ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับสุลต่านแห่งมาเลเซีย

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับสุลต่านแห่งมาเลเซีย ในฐานะรองประธานโอลิมปิกแห่งเอเชีย ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุม สหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ด้านกีฬา ครั้งที่ 48 ที่เชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลโทสบโชค ศรีสาคร เลขาธิการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ สุลต่านตุนกู อิมราน อิบนิ ตวนกู แห่งมาเลเซีย ในฐานะรองประธานโอลิมปิกแห่งเอเชีย ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุม สหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ด้านกีฬา ครั้งที่ 48 (48th ABU Sports Group Conference & Associated Meetings) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2554 นี้ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสุลต่านแห่งมาเลเซียมีกำหนดจะบรรยายพิเศษในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ช่วงเช้าในหัวข้อ การเข้ามาของเอเชีย: ซึ่งเปรียบดั่งเสือของวงการกีฬาที่ร้องคำราม โดยการประชุมดังกล่าวจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกด้านกีฬาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันถ่ายทอดประสบการณ์ โดยในเย็นวันที่ 8 มิถุนายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมอิมเรียลแม่ปิง
 
7 มิถุนายน 2554 , 14:14 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่