สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมแถลงแผนการดำเนินงาน

  
    สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมแถลงแผนการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ปฏิบัติงาน
นายพงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะกรรมการบริหารสมาคม ปีบริหาร พ.ศ.2549 – 2551 แนะนำตัวพร้อมแถลงงานที่เตรียมดำเนินการในช่วงบริหารสมาคมเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งมีทั้งด้านวิชาการ เช่น โครงการปาฐกถาโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2550 โครงการเตรียมลูกหลานให้พร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนเก่า
ส่วนด้านนันทนาการมีกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี สังสรรค์ระหว่างสมาชิกสมาคมกับสมาคม กลุ่มหรือชมรมอื่น เช่น การแข่งขันกอล์ฟปรินส์คัพ ฟุตบอลนักเรียนเก่า โบว์ลิ่ง แรลลี่ ฟุตบอลประเพณี และกีฬา 7 สถาบัน เป็นต้น
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและรับใช้สังคม เช่นการจัดหน่วยแพทย์สู่ชุมชน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส การร่วมบริจาคโลหิตและกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุน 100 ปี พีอาร์ซี
 
, อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม