ผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  
     กลุ่มผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวนมากร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้ประกอบพิธีบนถนนช้างคลานย่านไนท์บาร์ซ่า โดยทั้งหมดได้รวมพลังสวมเสื้อเหลือง ถือธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ไปตามถนนช้างคลานจนสิ้นสุด ณ สถานที่ประกอบพิธีหน้าศูนย์การค้ากาแลไนท์บาร์ซ่า โดยมีนายชาตรี เชื้อมะโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างร่วมพิธีและร้องเพลงถวายพระพร พร้อมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจในความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่