รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีด้วยมิตรไมตรีอันดีงาม

  
     นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขจากประเทศต่าง ๆ ได้เสด็จเป็นพระราชอาคันตุกะ และได้ถือโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย เชียงใหม่ กาญจนบุรี อยุธยา และภูเก็ต โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินี จะเสด็จเยือนเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายนนี้ โดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวเป็นการส่วนพระองค์ ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้าต่างๆ รวมทั้งประชาชน ถวายการต้อนรับด้วยความยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย เพราะการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์นั้นต้องการพบความเรียบง่ายและวิถีชีวิตปัจจุบันของประชาชนไทยในท้องที่ที่เสด็จเยือน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่าขอความร่วมมือวิทยุชุมชน ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ฟังรายการ เพื่อชักชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประดับตกแต่งบ้านเรือน และต้อนรับประมุขของประเทศ อย่างสมพระเกียรติด้วย
 
, อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่