จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับมืออุทกภัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุต้องแจ้งเตือนภัย และห้ามมิให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน สั่งดูแลพิเศษพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบาย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการว่ากรณีเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ต้องมีการแจ้งเตือนภัย มิให้เกิดการเสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สิน และต้องป้องกันมิให้น้ำท่วมเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะจะกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งสำคัญในปีนี้ ( 2549) จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ขอให้ทุกอำเภอ กิ่งอำเภอไปกำหนดเป้าหมายหลัก และเป้าหมายเฉพาะของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน แจ้งให้หน่วยงานทราบเพื่อให้เกิดความชัดเจน และกำหนดจุดที่เสี่ยงอันตรายน้ำท่วมขังเพื่อจะวางกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าขอให้มีการจัดวางกระสอบทรายในจุดล่อแหลมและเสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ำ อีกทั้งป้องกันน้ำจากดอยสุเทพไม่ให้ขังตัวเมือง โดยให้มีการขุดลอกคลองแม่ข่า ขุดลอกท่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง และต้องมีทางระบายให้น้ำไหลกรณีเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 40 ตารางกิโลเมตร ห้ามมิให้เกิดน้ำท่วมในปีนี้ โดยให้ดูแลไปถึงเขตติดต่อตัวเมืองทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษ จุดใดที่ขวางทางไหลของน้ำต้องขุดเจาะเพื่อให้น้ำระบายได้อย่างรวดเร็ว โดยมาตรการดังกล่าวนั้นให้ดำเนินการในทุกอำเภอที่เป็นเขตชุมชนด้วย
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่