นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 แล้ว

  
     พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 พร้อมเปิดศูนย์บริการผู้ร่วมแสดง (Expo Service Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกลางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมแสดงงาน และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล นายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานใหญ่ 3 งาน ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คืองานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานฉลองสิริราชสมบัติ และงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกระดับ A 1 โดยขณะนี้การดำเนินงานแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 โดยเฉพาะหอคำหลวงซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานใกล้จะแล้วเสร็จ โดยจะเป็นส่วนจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ของโลก โดยได้สั่งการให้ทำละอองน้ำบริเวณทางเดินเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวร้อนเกินไป ทั้งนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพิ่ม 300 ล้านบาท โดยจะมีเอกชนสมทบอีกกว่า 500 ล้านบาทเพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องการเดินทางของนักท่องเที่ยว อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวบิน หรือเที่ยวรถ จัดแพคเกจทัวร์วันเดียวกลับรองรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าจะมีประชาชนมาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน งานราชพฤกษ์ 2549 จัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549- 31 มกราคม 2550 รวม 92 วัน ขณะนี้มี 32 ประเทศตอบรับมาจัดแสดงสวน บนพื้นที่ 470 ไร่ จะเป็นงานที่รวมสุดยอดมหัศจรรย์พรรณไม้ในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรรณไม้มากกว่า 2,200ชนิดกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง