ระยะนี้ ภาคเหนือยังคงมีฝนตกตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักในบางแห่ง

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ ภาคเหนือยังคงมีฝนตกตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักในบางแห่ง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า 13-17 สิงหาคม 2554 ร่องมรสุมจะมีกำลังอ่อนลงและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้บางแห่งในระยะนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากตลอดช่วง
เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยอพยพสัตว์เลี้ยงและเก็บสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง สภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชผักและไม้ผล
เดือน สิงหาคม 2554 กลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิด น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขัง ที่ลุ่มลำน้ำได้ เดือนนี้ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ข้อควรระวัง ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลำน้ำ ควรเตรียมความพร้อม ป้องกัน เฝ้าระวัง อุทกภัย และ ดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ
 
13 สิงหาคม 2554 , 14:39 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่