เชียงใหม่เตรียมเสนอรัฐบาลอนุมัติโครงการจัดเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 โหนด

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอรัฐบาลอนุมัติโครงการจัดเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 โหนดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งด้านอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมออกแบบวงแหวนรอบ 4 และการจัดเมืองบริวาร ประกอบด้วย อำเภอสันกำแพง สารภี สันทราย และหางดง เพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมกัน โดยแบ่งเป็น 4 โหนด แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 4-5 รูปแบบ เชื่อมต่อด้วยเส้นทางคมนาคม เพื่อกระจายความเจริญออกสู่เมืองบริวาร ในลักษณะป่าล้อมเมือง เช่น ส่งเสริมสันกำแพงเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับลำพูนได้ ส่งเสริมอำเภอแม่ริมเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น โดยให้ตัวเมืองเชียงใหม่เป็นลักษณะไข่ดาว โดยจะมีการจัดวางระบบขนส่งมวลชนครอบคลุมพื้นที่ 430 ตารางกิโลเมตร วางระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำและไฟฟ้า ซึ่งหลังจากจัดทำร่างโครงการแล้วเสร็จจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะเสนอรัฐบาลให้เดินหน้าโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ด้วยการเดินหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง โครงการแก้มลิงทั้งที่ดอยสุเทพ แม่เหียะ ช่างเคี่ยน และแม่แตง โดยสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานสินค้าเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมส่งเสริมตลาดและจับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกร
 
13 สิงหาคม 2554 , 14:40 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่