นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนและสักการะบรรพบุรุษ พร้อมยืนยันการความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

  
     นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการวางกลไกติดตามเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยมีความพร้อมในทุกระดับ ส่วนการชดเชยนั้นต้องดูผลการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียก่อน ซึ่งไม่ได้ติดเงื่อนไขเรื่องการใช้เงิน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับประชาชนที่ตลาดสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยนายกรัฐมนตรีได้รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดสันกำแพงร่วมกับญาติ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และผู้ใกล้ชิด จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะศพหลวงปู่ทองบัว และไหว้อัฐิบรรพบุรุษ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลพร้อมให้การดูแลและติดตามรายงานเป็นรายจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาโดยรวม ซึ่งประชาชนบางส่วนที่ยังอาจมีปัญหาก็สามารถแจ้งที่ศูนย์ฮอตไลน์ 1111 ส่วนการชดเชยความเสียหายนั้น ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสียก่อน ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินแต่อย่างใด
นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวด้วยว่า ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งการดูแลรักษาป่า การปลูกป่า และการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ โดยหลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
 
14 สิงหาคม 2554 , 22:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่