มช.จัดบรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฟรี

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังฟรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ศูนย์การเงินและการลงทุน กำหนดจัดการอบรม การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นแนวทางในการให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์การลงทุน ตลอดจนสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตั้งรับหรือตอบโต้วิกฤติเศรษฐกิจ
วิทยากรการอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ba.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5394-2154
 
15 สิงหาคม 2554 , 23:25 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่