แม่ทัพภาคที่ 3 ทำพิธีส่งกำลังพล กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 ทำพิธีส่งกำลังพล กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2 จำนวนกว่า 200 นาย เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน
พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2 เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน ณ สนามมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ มีกำลังพลที่จะเดินทางครั้งนี้จำนวนกว่า 200 นาย โดยมีพันโทณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 เป็นผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2 ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าการเดินทางไปของกองกำลังทหารไทยเพื่อภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน ในผลัดที่ 1 สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนซูดาน ทหารไทยได้ไปเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้ชาวซูดานพึ่งตนเองได้ และร่วมพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ประเทศซูดาน มีปัญหาเฉพาะคือเรื่องโรคภัย เชื้อโรค และความยากจนของประชาชน ซึ่งต้องใช้กำลังพลที่มีความแข็งแรง กองกำลังแต่ละผลัดจะมีกำหนดปฏิบัติภารกิจ 6 เดือน แต่ผลัดที่ 1 ได้ยืดระยะเวลาต่อไปเป็น 8 เดือนแล้ว ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงถึงชีวิตแก่ทหารไทยและกำลังพลแต่อย่างใด
สำหรับภารกิจของกองกำลังทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ดาร์ฟู ประเทศซูดาน มีหน้าที่หลักตามอาณัติ Mandate อาศัยอำนาจตามกฎบัตรสหประชาชาติ หมวดที่ 7 การใช้มาตรการจัดการกับภัยคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระทำในลักษณะรุกราน อนุมัติการใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นภายในพื้นที่ วางกำลังเพื่อพิทักษ์พลเรือน สถานที่และทรัพยากรของ สหประชาชาติ คุ้มครองเสรีภาพในการเคลื่อนที่ของ UNMAID และเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรม สนับสนุนข้อตกลงสันติภาพดาร์ฟูร์ ป้องกันการกระทำของกลุ่มใด ๆ ในลักษณะขัดขวางต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพโดยไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อความรับผิดชอบของรัฐบาลซูดาน
 
16 สิงหาคม 2554 , 21:10 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่