นักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ที่เสียชีวิตในโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อต้นปี ระบุน่าจะมาจากสารเคมีบางชนิดแต่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง

  
     ผลการตรวจพิสูจน์สารในกระเพาะนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ที่เสียชีวิตในโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อต้นปี ระบุน่าจะมาจากสารเคมีบางชนิดแต่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง ขณะที่จังหวัดเพิ่มมาตรการเข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยว
หลังจากส่งตัวอย่างสารในกระเพาะและร่างกายของนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์ที่เสียชีวิตในโรมแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยได้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์ระบุว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะรับสารเคมีบางชนิด อย่างไรก็ตามไม่ใช่สารเคมีที่ใช้กำจัดแมลงตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัย โดยสรุปคือผู้เสียชีวิตน่าจะได้รับสารเคมีเนื่องจากมีอาการที่รวดเร็ว เฉียบพลัน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ารับจากการรับประทานหรือหายใจ ซึ่งการตรวจได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกเป็นที่ปรึกษา ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการเข้มงวดสถานบริการที่พัก โรงแรม ร้านค้าแผงลอย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยถึงเข้าโรงพยาบาลจะต้องแจ้งแก่สำนักงานสาธารณสุขทุกกรณี นอกจากนี้ยังเข้มงวดสุขาภิบาลที่พัก ร้านอาหารโรงแรม ร้านค้าแผงลอย มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด สำหรับข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งนี้ยืนยันทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จะดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่พำนักในเชียงใหม่
ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศควบคุมการจำหน่ายสารเคมีกำจัดแมลง กรณีโรงแรมที่พักใช้สารเคมีกำจัดแมลงต้องเก็บตัวอย่างให้ตรวจสอบ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขให้แจ้งเรื่องกรณีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยถึงเข้าโรงพยาบาลโรงแรมที่พักต้องแจ้งทันทีเพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อพิสูจน์ทันท่วงที เป็นต้น
 
16 สิงหาคม 2554 , 21:12 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่