เปิดป้ายอาคารไบโอดีเซลต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่ชุมชนบ้านหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดป้ายอาคารไบโอดีเซลต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่ชุมชนบ้านหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร วิศวกรของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการขยายผลการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วไปสู่ชุมชนแห่งแรก ที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมการผลิตไบโอดีเซลดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการตั้งกลุ่มผลิตไบโอดีเซลขึ้นจำหน่ายแก่สมาชิกและจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในราคาพิเศษ นอกจากนั้นยังได้มีการก่อสร้างอาคารไบโอดีเซลของชุมชนขึ้น ซึ่งกำหนดที่จะมีการเปิดป้ายอาคารดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549 นี้ เวลา 09.30 น. เพื่อเป็นอาคารต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย
สำหรับตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ผลิตแคบหมูมากถึง 9 หมู่บ้าน รวมกว่า 1,800 ครัวเรือน มีการใช้น้ำมันในการทอดแคบหมูรวมทั้งร้านของทอดและร้านอาหารจำนวนมาก ซึ่งเอื้อต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและสัตว์ที่ใช้แล้วเป็นอย่างดี
 
, อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม