สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แนะนำตัว ชี้แจงบทบาทหน้าที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรสู่การแก้ไขโดยภาครัฐ

  
     สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แนะนำตัว ชี้แจงบทบาทหน้าที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรสู่การแก้ไขโดยภาครัฐ นำร่องปัญหาลำไยและลิ้นจี่ พืชเศรษฐกิจหลักของเชียงใหม่
นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองประธานและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวและประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ทั้งนี้หลังจากได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ขณะนี้มีผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจำนวน 25 คน โดยมีนายสมหมายคำมาสารเป็นประธาน มีนายมานพ ฟองเงินและนายสำราญ อรัญญีเป็นรองประธาน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแนะนำตัว ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวาระ 4 ปี โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นเวทีของเกษตรกรที่สะท้อนปัญหา ความต้องการและแผนพัฒนาเกษตรกรรมผ่านตัวแทนไปยังรัฐบาล สำหรับปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่จะเสนอเพื่อนำสู่การแก้ไขคือการวางแผนบริหารจัดการลำไย ลิ้นจี่ ส้ม ข้าว หอมและกระเทียม โดยเฉพาะลำไย ได้มีการนำเสนอแผนแก้ไขระยะยาว ทั้งการส่งเสริมการตลาดในประเทศและส่งออก โดยจะส่งเสริมให้มีการแบ่งทำลำไยนอกฤดูร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมด รวมทั้งการวางแผนแก้ปัญหากรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับแนวทางการทำงานจะมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำเสนอรัฐบาลโดยประสานผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยจะมีการศึกษาพืชเศรษฐกิจตัวอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียมพร้อมเสนอเป็นแผนบูรณาการระดับประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเกษตรกร 460,000 คน และตั้งเป้าจะส่งเสริมให้มีสมาชิก 6 แสนคน เพื่อร่วมคิดร่วมทำ ร่วมวางแผนแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ
 
17 สิงหาคม 2554 , 17:08 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่