7 เดือนแรกของปี 2554 BOI ส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ 59 โครงการ กว่า 9 พันล้านบาท

  
     7 เดือนแรกของปี 2554 BOI ส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ 59 โครงการ กว่า 9 พันล้านบาท ขณะที่หลายประเทศสนใจลงทุนในภาคเหนือ
นายสมมาตร ตั้งสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือ BOI เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนภาคเหนือ 7 เดือนแรกของปี 2554 ว่า มีจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่ม จากระยะเดียวกันปีก่อน คือ 59 โครงการจากปี 2553 จำนวน 57 โครงการ ภาคเหนือตอนบน 45 โครงการ ภาคเหนือตอนล่าง 14 โครงการ เงินลงทุน 9,571ล้านบาทโดยพบว่าเงินลงทุนลดลงจากปีที่แล้วที่มี 10,699 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด 17 โครงการ รองลงมาคือลำพูน 11 โครงการและนครสวรรค์ 7 โครงการ อุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจ 3 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป อิเลกทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และกิจการบริการและสาธารณูปโภคตามลำดับ โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท จำนวน 41 โครงการ หรือร้อยละ 73 ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบาย SMEs ไทย 7 ราย ขณะที่นักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุดคือญี่ปุ่น 9 โครงการ รองลงมาคือสิงคโปร์ 3 โครงการ และมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน ประเทศละ 2 โครงการ
ในส่วนของนักลงทุนไทย 7 เดือนแรกมีโครงการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนร้อยละ 52 ของทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก
 
18 สิงหาคม 2554 , 12:28 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่