นักเรียนนับหมื่นแห่ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     นักเรียนนับหมื่นแห่ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2554 ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการค้นคว้า และเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน และสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาคเหนือตอนบน เดินทางมาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก มากกว่าหมื่นคน
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการด้านวิชาการ นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดวาดภาพการ์ตูน การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันกระบวนแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และนิทรรศการทางวิชาการของ 8 ภาควิชา รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
 
18 สิงหาคม 2554 , 14:54 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่