น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา เหลืออีก 47 ล้านลูกบาศก์เมตรจะเต็มอ่าง และล้นสปริลล์เวย์

  
     น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีร้อยละ 82 ของความจุอ่าง เหลืออีก 47 ล้านลูกบาศก์เมตรจะเต็มอ่าง และล้นสปริลล์เวย์ หากฝนยังตกต่อเนื่อง
นายวัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราปริมาณสูงในรอบหลายปี โดยพบว่าในช่วงพายุโซนร้อนนกเตน วันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมาเพียงวันเดียวน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสูงที่สุดถึง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เพียงวันเดียวมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราขณะนี้มี 216 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 82 ของความจุอ่าง ยังเหลืออีกประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำก็จะเต็มความจุอ่าง ซึ่งหากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้สูงที่น้ำจะล้นสปริลล์เวย์ ขณะที่ปัจจุบันน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยวันละสองล้านลูกบาศก์เมตร
สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เคยพร่องน้ำเมื่อปี 2539 และปี 2548 นอกนั้นน้ำไม่เคยเต็มอ่าง จนมาถึงปีนี้ที่มีน้ำมากจนต้องพร่องน้ำในรอบหลายปี อย่างไรก็ตามสำหรับการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำ จะพิจารณาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยที่ผ่านมาได้มีการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำในวันที่ฝนไม่ตก วันละประมาณสองล้านลูกบาศก์เมตร แต่วันใดที่ฝนตกก็จะไม่พร่องน้ำ ขณะเดียวกันจากการสำรวจ พบว่ามีการบุกลุกลำน้ำแม่กวงหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณตำบลสันนาเม็ง โดยจะได้เสนอให้มีการนำภาพถ่ายดาวเทียมมาตรวจสอบและหากจำเป็นก็ต้องทำการเวนคืนที่ดินด้วย
 
19 สิงหาคม 2554 , 15:05 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่