มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเสวนาและประชุมปฏิบัติการ e-Learning

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเสวนาและประชุมปฏิบัติการระดับชาติ ปี 2554 หัวข้อเรื่อง e-Learning วันนี้และวันพรุ่งนี้ : ก้าวต่อไปของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อใหม่
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ e-Learning และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อใหม่ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอนและนักออกแบบสื่อ ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่จะตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน จึงได้กำหนดจัดการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้าน e-Learning ปี 2554 ในหัวข้อเรื่อง อีเลิร์นนิง วันนี้และวันพรุ่งนี้: ก้าวต่อไปของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อใหม่ (National e-Learning Seminar and Workshop 2011 e-Learning Today and Tomorrow : Next-step of Innovative Learning with New Media) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการประชุมและเสวนาครั้งนี้ จะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ยังเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ได้สามารถนำกลับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3811
 
20 สิงหาคม 2554 , 21:08 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่