เชียงใหม่เร่งเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009

  
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ฟรีจนถึงเดือนสิงหาคม 2554 นี้ที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีโรคเรื้อรั้ง โรคประจำตัว ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมอง และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี โดยในปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง 52,938 คน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 13,695 คน รวม 66,623 คน ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2554 กลุ่มประชาชนได้รับวัคซีนแล้ว 25,973 คน คิดเป็นร้อยละ 49.07 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 8,990 คน คิดเป็นร้อยละ 65.64 รวมทั้งสิ้น 34,963 คน หรือร้อยละ 52.48 ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่มยังสามารถไปรับวัคซีนฟรี ได้ที่โรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอและโรงพยาบาลนครพิงค์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 นี้ในเวลาราชการ
ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 18 สิงหาคม 2554 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 594 คน ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด AH1N1 2009 จำนวน 29 คน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ฝากเตือนประชาชนให้ระวังรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเอง โดยการรักษาร่างกายให้แข็งแรง อบอุ่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ ไม่ควรใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแอดอัด ไม่คลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงควรมารับวัคซีนตามกำหนดเวลา หรือสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
 
20 สิงหาคม 2554 , 21:11 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่