มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยร้ายแรงในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา ทำให้ราษฎรในหลายพื้นที่ได้รับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังคงมีหลายพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายยังคงต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย นั้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะระดมความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จึงได้ประกาศเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “ทุนบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 667-260811-7 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรสาร 0-5394-1139
 
20 สิงหาคม 2554 , 21:14 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่