สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการเพิ่มเติมหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการเพิ่มเติมหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานคร พร้อมแจ้งการจัดบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่จังหวัดเชียงราย 5-9 กันยายน 2554 นี้
นางสาวลดา ภู่มาศ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ นอกจากเปิดให้บริการรับทำหนังสือเดินทาง (Passport) แล้ว ยังให้บริการเพิ่มเติมแล้วขณะนี้ คือจัดทำหนังสือนิติกรณ์ เป็นการรับรองเอกสารทุกชนิด โดยเฉพาะเอกสารของทางราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ทั้งเอกสารจากต่างประเทศที่จะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย หรือเอกสารของไทยที่จะนำไปใช้ต่างประเทศ สามารถดำเนินการรับรองให้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานคร
สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ยังมีกิจกรรมเชิงรุกสำหรับช่วยเหลือประชาชน เช่น การเป็นวิทยากรร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความรู้แก่แรงงานไทย ให้ความรู้และข้อมูลแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ร่วมรณรงค์ป้องกันการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือเมื่อตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารในการตามหาญาติหรือช่วยเหลือญาติประสบปัญหาที่ต่างประเทศ
หัวหน้านำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางของพระภิกษุ ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ข่าวโดย : พยนต์ ยศสุพรหม หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
 
20 สิงหาคม 2554 , 21:15 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่