จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมการฝังเข็มขั้นสูงเพื่อยกระดับการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐานสูง นำไปสู่การเป็น Medical Hub

  
    ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้สถาปนาเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.2543 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดอบรมหลักสูตรฝังเข็มเบื้องต้นหลักสูตร 3 เดือน โดยมีแพทย์เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คนนั้น ปัจจุบันแพทย์เหล่านี้ยังคงใช้การฝังเข็มเพื่อการรักษาอยู่ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายจะทำจังหวัดให้เป็น Medical Hub จึงได้มีการยกระดับการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยจัดการอบรมฝังเข็มขั้นสูงสำหรับแพทย์จากภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30 คน
นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันการฝังเข็มกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะได้ผลดี ราคาถูก อันตรายน้อย และไม่ซับซ้อน ซึ่งสามารถรักษาอาการของโรคได้อย่างหลากหลาย นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่แตกต่างจากการรักษาแผนปัจจุบัน
สำหรับการอบรมฝังเข็มขั้นสูงครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 สิงหาคม 2549 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มจากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม