ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยืนยันความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยหากจะเกิดพายุขนาดใหญ่

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยืนยันว่า สามารถพยากรณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 วัน หากจะเกิดกรณีพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่พัดเข้าในพื้นที่และสร้างความเสียหายอย่างมาก
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวถึงลักษณะอากาศในช่วงเดือนกันยายน 2554 ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของฤดูฝนว่า ร่องมรสุมที่ภาพผ่านภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมและมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ และมีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นได้
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกล่าวว่า มรสุมและลมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ส่วนมากจะเป็นมรสุมตามฤดูกาลที่ไม่มีความรุนแรงมากนัก ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ที่จะพัดขึ้นฝั่งนั้นกว่าจะมาถึงประเทศไทยส่วนใหญ่จะอ่อนกำลังลงหรือสลายไปก่อนแล้ว และส่วนใหญ่จะมาไม่ถึงภาคเหนือตอนบน อย่างไรก็ตาม หากจะมีพายุบางลูกพัดเข้าถึงพื้นที่ประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาก็สามารถพยากรณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 วัน
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าดูภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามดูกลุ่มฝนหรือพายุต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ www.cmmet.cmd.go.th ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 
24 สิงหาคม 2554 , 15:11 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่